"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання у I кварталі 2016 року Програми заходів
Інформація про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів
у І кварталі 2016 року

З метою організації виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік (далі - Програма), затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.03.2016 № 25, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області розроблено та затверджено наказом від 17.03.2016 № 28 відповідний План заходів щодо своєчасного виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Головного та територіальних управліннях Пенсійного фонду України в області на 2016 рік.

Зазначеним наказом Головного управління Фонду персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Програми, покладено на начальників територіальних управлінь Фонду в містах та районах області.

В області продовжено моніторинг практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників територіальних управлінь Фонду в корупційну та злочинну діяльність.

Для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників територіальних управлінь Фонду в корупційну та злочинну діяльність в Головному управлінні Фонду проводиться робота по запровадженню моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України.

У зв’язку з утворенням об’єднаних управлінь Фонду в області та з метою конкретизації завдань та функцій структурних підрозділів, визначення розподілу службових повноважень, що забезпечують взаємний контроль за прийняттям рішень (здійснення операцій) розроблено нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників. У ході цільових тематичних перевірок перевіряється відповідність положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників змінам у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

На виконання п.3.1.1. Програми в Головному управлінні Фонду проводиться аналіз діючих нормативно-правових актів в частині передбачення ними порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України, включаючи механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників територіальних органів Пенсійного фонду України та членів їх сімей. Також, постійно удосконалюються механізми здійснення контрольно-аналітичної роботи щодо повноти та своєчасності реалізації територіальними управліннями Фонду своїх повноважень (прийняття рішень, виявлення фактів бездіяльності/незаконних рішень, дій) з урахуванням оптимізації функціональних процесів.

З метою визначення механізмів удосконалення процедур реалізації прав громадян аналізується ефективність проведення процедур позасудового вирішення спорів (адміністративного оскарження) рішень (дій, бездіяльності) управлінь Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в усіх управліннях Фонду в області успішно функціонують громадські приймальні з обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». Для зручності відвідувачів забезпечується постійне функціонування мережі інформаційних кіосків, які встановлені в приміщеннях громадських приймалень Головного та територіальних управлінь Фонду, що дає можливість зацікавленим особам оперативно ознайомитися з розміром пенсії, стажем, заробітком, переглянути інформацію про сплату страхових внесків. В Головному управлінні Фонду впроваджено аудіо - фіксацію під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Також, з червня 2015 року в усіх управліннях Фонду запроваджена практика друку заяв на призначення, перерахунок пенсій автоматизованим способом з використанням програмного забезпечення підсистеми «Звернення».

Для визначення повноти отриманої інформації мешканцями області та надання пропозицій з покращення прийому громадян, Головним управлінням Фонду продовжується проведення анкетування та опитування громадян в громадських приймальнях територіальних управлінь Фонду в області.
За І квартал 2015 рік зазначене анкетування проведено в 5 районах, в опитуванні взяли учать 205 громадян, з них 10 % - суб’єкти підприємницької діяльності, 17 % - робітники і службовці, решта 73 % - пенсіонери.

В основному, відвідувачі висловлювали задоволення оперативною роботою працівників управлінь Фонду. Зауваження та пропозиції, які висловлювали громадяни, здебільшого стосуються технічних аспектів, а не якості обслуговування. Це, насамперед, необхідність встановлення додаткових копіювальних пристроїв, кондиціонерів тощо.

В Головному управлінні Фонду сформовано та підтримується в актуальному стані єдиний реєстр об’єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Пенсійного фонду України, та об’єктів, якими користуються Головне та територіальні управління Фонду в області на правах оренди.

В Головному та територіальних управліннях Фонду області шляхом розміщення та постійного оновлення інформації на веб-сайтах та на інформаційних стендах забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управлінь Фонду в області.

Для забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення в Головному та територіальних управліннях заходів щодо запобігання і протидії корупційних проявів відповідна інформація щоквартально розміщується на інформаційних стендах і веб-сайтах Головного та територіальних управлінь Фонду. Ведеться постійний моніторинг публікацій в засобах масової інформації, на веб-сайтах, в соціальних мережах щодо діяльності управлінь Фонду, в тому числі у сфері антикорупційної політики.

На постійному контролі в Головному управлінні Фонду знаходиться оперативний розгляд звернень, що надходять з Державної установи «Урядовий контактний центр». У звітному періоді розглянуто 405 звернень громадян, що на 14 % менше, ніж за відповідний період минулого року, у тому числі 209 звернень або 47 % від вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. Повідомлення громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку службовців Головного та територіальних управлінь Фонду за звітний період не надходили.

Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в Головному та 10 територіальних управліннях Фонду в Жовтневому, Комунарському, Орджонікідзевському, Хортицькому районах м. Запоріжжя, м. Мелітополі та Мелітопольському районі, Вільнянському, Гуляйпільському, Приазовському та Приморському районах області систематично працюють тематичні «прямі» телефонна лінія „Запобігання та протидія корупції”. Анонси проведення гарячих ліній розміщуються на веб-сайтах Головного і територіальних управлінь Фонду, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень.

Всього у І кварталі 2016 року у ЗМІ було опубліковано 16 матеріалів з питань дотримання антикорупційного законодавства, з них на радіо – 7, у друкованих виданнях – 1 та в мережі Інтернет - 8. Також, зазначена інформація регулярно оновляється і на стендах в приміщеннях територіальних управлінь Фонду.
На веб–сайті Головного управління систематично оновлюється інформація у розділі „Запобігання та протидія корупції”, діє рубрика „Задай питання начальнику ГУПФУ”, за допомогою якої у звітному році отримали відповіді та роз’яснення 52 громадянина. Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо можливого порушення державними службовцями управлінь Фонду антикорупційного законодавства (в тому числі анонімних звернень) не надходили.
Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо можливих корупційних правопорушень з боку державних службовців Головного та територіальних управлінь Фонду (в тому числі анонімні) станом на 01.04.2016 року не надходили.
Регламентні роботи щодо здійснення операцій в автоматизованих системах та автоматизованих робочих місцях, що використовуються в управліннях Фонду в області, виконуються постійно, управліннями ведуться журнали з щомісячною фіксацією таких операцій.

Наказами Головного та територіальних управлінь Фонду затверджені переліки відповідальних осіб, які є адміністраторами інформаційно-телекомунікаційної системи та відповідають за доступ користувачів до ресурсів ІТС. Усіма управліннями Фонду проведено інвентаризацію прав та обсягів доступу користувачів до електронних баз даних та інформаційних систем, здійснюється належний контроль за додержанням порядку допуску та доступу до інформації. Звітування відповідальних осіб про стан захисту ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України запроваджено з ІІІ кварталі 2015 року.

Стан захисту інформації з обмеженим доступом в управліннях Фонду організовано на належному рівні. Реалізовані системи парольного доступу до інформації в автоматизовані бази даних, організовано персональне попередження державних службовців щодо необхідності дотримання вимог законодавства про захист персональних даних та особисту відповідальність у разі його порушення. Порушень стану пропускного та внутрішнього об`єктового режиму не встановлено.

До проведення апаратних навчань та семінарів в управліннях Фонду постійно залучаються працівники юридичних служб з метою роз`яснення застосування законодавчих та нормативних актів, які стосуються сфери діяльності Пенсійного фонду. Протягом І кварталу 2016 року в управліннях Фонду області проведено 119 семінарів, занять, апаратних нарад з питань вивчення норм антикорупційного законодавства. В процесі роботи основний акцент зосереджений на проведенні роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад, що спрямована на формування достатніх знань з питань антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень.

Також, у березні п.р. з метою уникнення помилок про заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік управлінням персоналу та організаційно-інформаційної роботи направлено територіальним управлінням Фонду методичні рекомендації щодо їх заповнення.
Головним та територіальними управліннями Фонду постійно проводиться аналіз кадрового складу з метою планування кар`єри державних службовців, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності працівниками. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» запроваджено диференційований підхід при встановленні надбавок та преміюванні працівників залежно від ефективності роботи.

Посилена вимогливість до працівників за виконання покладених на них завдань, залежність матеріального стимулювання від їх відношення до дорученої справи. З початку поточного року до держслужбовців управлінь Фонду заходи дисциплінарної відповідальності та впливу не застосовувались. За упущення в роботі 14 працівників управлінь Фонду депремійовано.

Робота з підготовки кадрового резерву в Головному та територіальних управліннях Фонду проводиться відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 №199 (зі змінами). З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими особистими річними планами. З метою здобуття резервістами практичних та організаційних навичок проводиться їх стажування, залучення до виконання різних доручень, направлення на навчання та підвищення кваліфікації.

Головним управління Фонду у звітному періоді розпочато процедури закупівлі товарів та послуг згідно річного плану закупівель на 2016 рік. Річний план відповідно до вимог законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про відкритість використання публічних коштів» був оприлюднений на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та на веб-сайті Головного управління Фонду.

Стан організації процедур закупівель територіальними управліннями Фонду області, зокрема, забезпечення прозорості у здійсненні державних закупівель, дотримання порядку вибору процедури закупівель та оформлення документації з конкурсних торгів перевіряється юридичним управлінням Головного управління Фонду під час проведення тематичних перевірок. Також, з метою забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства з державних закупівель територіальними управліннями Головне управління Фонду щоквартально проводить моніторинг проведених останніми закупівель.

Головним управління Фонду в області забезпечено постійний контроль за формуванням потреби в коштах на пенсійні виплати. Запроваджено та надається до Пенсійного фонду України щоденний моніторинг даних про фінансування виплати пенсій та грошової допомоги підприємств поштового зв`язку та банківських установ. Порушення встановленого порядку виплати пенсій та нецільового використання коштів протягом поточного року відсутні.

Випадків порушень антикорупційного законодавства у І кварталі 2016 року працівниками Головного та територіальних управлінь Фонду в області не встановлено.

  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28