"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Питання пенсійного забезпечення >>> Порядок виплати пенсій
ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ


Відповідно до ст. 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 № 1058 – IV (далі Закон 1058) пенсія виплачується щомісяця, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством.

Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).
Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.
Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата призначеної йому пенсії здійснюється на загальних підставах. Виплата пенсії може проводиться підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами.
У разі невиплати пенсії понад 6 місяців органи Пенсійного фонду припиняють подальше нарахування пенсії до з’ясування причин.
За заявою пенсіонера пенсію можна отримувати в установах уповноважених банків, з якими укладені угоди управлінням Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Одержувачі пенсій самостійно обирають банк, де відкривають поточні рахунки. Операції з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсії здійснюється банком безоплатно.
Для заміни установи банку або способу отримання пенсії пенсіонером подається заява до управління Пенсійного фонду України, де він перебуває на обліку.

СТРОКИ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ


Пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі. Дата виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється згідно з графіком виплати пенсій, який складається відповідно до територіальних дільниць.Дата отримання пенсії через установу банку визначається відповідно до графіку перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів.Право першочергової виплати мають інваліди війни, учасники бойових дій та сім’ї загиблих у роки війни.

ДО УВАГИ ЦИВІЛЬНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІОНЕРІВ!


Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області доводить до Вашого відома, що відповідно до чинного законодавства України пенсіонери зобов’язані вчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну всіх обставин, що впливають на розмір пенсійної виплати, а саме: про прийом на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі родини тощо.
У тому випадку, якщо такі відомості пенсіонерами в органи Пенсійного фонду своєчасно не представлені, може виникнути переплата пенсії, що повинна бути відшкодована пенсіонером добровільно чи буде щомісяця утримуватися в розмірі 20% від суми пенсійної виплати до повного погашення за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду, згідно зі статтею 50 Закону 1058.
При цьому звертаємо увагу, що відповідно до чинного законодавства деякі види надбавок до пенсії, індексація пенсії тощо, призначаються і виплачуються тільки непрацюючим пенсіонерам.
Документами, які підтверджують, що пенсіонер не працює, є: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. Особа яка значиться приватним підприємцем, але доходу від підприємницької діяльності не має, також вважається працюючою.

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ


Частиною другою статті 42 Закону 1058 зі змінами передбачено, що для забезпечення індексації пенсії щороку буде здійснюватись перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (з 01.10.2017 р. це 3764,40 грн.).
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку буде збільшуватися на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому буде проводитися збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передувати¬муть року, який є попереднім щодо року, в якому буде про¬водитися збільшення.
У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пен¬сії, передбачений абз. 2 ч. 2 цієї статті, може бути збільшений, але не має перевищувати 100% показника зро¬стання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що пере¬дують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір, дата і порядок такого збільшення визначатимуть¬ся в межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
До того ж у пункті 4 - 5 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 1058 визначено, що збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ


Відповідно до статті 53 Закону 1058 у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.
Для отримання допомоги на поховання до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються:
• заява про виплату допомоги на поховання;
• витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (або довідка для отримання допомоги на поховання).
Витяг видається після державної реєстрації смерті відділом державної реєстрації актів цивільного стану.
У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради може видаватись довідка для отримання допомоги на поховання.
Розмір допомоги на поховання пенсіонерів, які одержували пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-ХІІ - тримісячна пенсія, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою), допомога на поховання не виплачується.
Допомога на поховання виплачується через відділення поштового зв’язку за разовими дорученнями, які оформлюються органом Пенсійного фонду України у день звернення за допомогою на поховання.
Разові доручення дійсні до кінця місця, у якому вони були виписані.

НЕДООТРИМАНА ПЕНСІЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ ПЕНСІОНЕРА


Відповідно до статті 52 Закону 1058 сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується - по місяць смерті включно, незалежно від дати смерті. Протягом шести місяців від дня смерті пенсіонера недоотримана пенсія виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з померлим на день його смерті.До органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: відповідна заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, та документи про спільне проживання з померлим.
Документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї або рішення суду.
Документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт або довідка відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування
Непрацездатні члени сім’ї, які знаходились на утриманні померлого пенсіонера, надають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Такій категорії недоотримана пенсія виплачується незалежно від факту спільного проживання з померлим пенсіонером.
Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії ділиться між заявниками порівну.
Після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.
Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону.
Недоотримана пенсія виплачується через відділення поштового зв’язку.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28