"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Питання пенсійного забезпечення >>> Призначення пенсій

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).
Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) подається працівником (членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі - орган, що призначає пенсію) через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі - посадова особа). За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації).

Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації), а при необхідності - його законним представником (батьки або опікун (піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) представника.

Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, - через кожний рік дії такої довіреності тощо, подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.

Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера подається одержувачем до органів, що призначають пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не призначений і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу.

Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.

Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі, якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, пенсія призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті 45 Закону.

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗВЕРТАЄТЬСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПЕНСІЇ


Для призначення будь-якого виду пенсії необхідно подати до територіального управління Пенсійного фонду відповідну заяву (бланк заяви можна отримати на прийомі у спеціалістів управління) та документи, необхідні для призначення певного виду пенсії.
Для оформлення пенсійного посвідчення Вам необхідно заповнити анкету (яку надасть спеціаліст Фонду) та надати фото (4 х 6 см).
Якщо до заяви подані не всі необхідні документи, надано можливість їх надати протягом 3-х місяців з дня подачі заяви.
Прийнявши заяву спеціаліст має видати розписку-повідомлення з переліком документів, які необхідно подати додатково протягом 3-х місяців та пам’ятку пенсіонера.
Після надання всіх документів пенсія має бути призначена протягом 10 днів.
Після виготовлення пенсійного посвідчення, спеціаліст повідомляє в телефонному режимі про можливість його отримання.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ


заява;
паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік). Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (якщо довідка відсутня через релігійні переконання - копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);
документи про стаж: трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки, свідоцтва про народження дітей (жінкам, які у період до досягнення дитиною 3-річного віку не працювали), строкові договори чи довідки про підтвердження укладення строкових трудових договорів про роботу на Крайній Півночі, спеціальний торговий патент, або свідоцтво про сплату єдиного податку, або патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідку про сплату страхових внесків фізичною особою, яка здійснювала підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004);
довідка про заробітну плату за 60 місяців роботи підряд до 01.07.2000 (за умови, якщо з 01.07.2000 не відпрацьовано 60 місяців).

У разі призначення пенсій за віком зі зниженням пенсійного віку додатково подаються документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення, довідки, клопотання тощо).

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ


Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Для військовослужбовців строкової служби надається копія свідоцтва про захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії.

Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призиву, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

Крім довідки про інвалідність до заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються всі документи, необхідні для призначення пенсії за віком.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА


заява;
трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки (інші документи про стаж годувальника);
довідка про заробітну плату за 60 місяців роботи підряд до 01.07.2000р. (за умови, якщо з 01.07.2000 не відпрацьовано 60 місяців);
довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику (якщо є такий документ);
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на утриманця;
свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія, довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
довідка з житлових органів про склад сім'ї померлого годувальника;
копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (свідоцтво про народження, про укладення шлюбу, тощо);
довідки навчальних закладів про навчання за денною формою (для дітей у віці від 18 до 23 років);
довідка з житлових органів про спільне проживання з померлим чи рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні (крім дітей);
експертний висновок якщо смерть, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28