"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Питання пенсійного забезпечення >>> Обчислення пенсій
   
Обчислення пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в редакції Закону 2148, чинній з 01.10.2017)


    Розмір пенсії в солідарній системі залежить:

- від тривалості страхового стажу;
- від величини заробітку, з якого сплачені страхові внески.
    Мінімальний розмір пенсії за віком для застрахованих осіб, що мають страховий стаж для чоловіків - не менш 35 років, жінок – не менш 30 років встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
    Максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною й іншими доплатами до пенсії, установлених законодавством не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян.

Страховий стаж у солідарній системі:

Згідно ст.24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Обчислюється страховий стаж у місяцях в одинарному розмірі. У той же час, частиною 4 ст. 24 вищевказаного Закону визначено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах. Розмір пенсії буде залежати від коефіцієнту страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу обчислюється за формулою:

Кс = См * Вс /100% * 12, де:
См - сума місяців страхового стажу
Вс – величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках
з 01.10.2017р. - 1%
Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до вступу в чинність Закону не може перевищувати 0,75, а для осіб, що працювали з особливо шкідливими й особливо тяжкими умовами праці – 0,85.

Заробіток для обчислення пенсій:

У заробітну плату (доход) для обчислення пенсії включаються: суми виплат (доходу), одержуваних застрахованою особою з 1 січня 2004 року, з яких були фактично обчислені і сплачені страхові внески в Пенсійний фонд у межах установленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу). - суми виплат (доходу), одержуваних застрахованою особою до 1 січня 2004 року, у межах сум, на які відповідно до раніше діючого законодавства нараховувалися внески на державне соціальне страхування чи збір на обов'язкове державне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір), - у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України " Про пенсійне забезпечення", і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання зазначених сум. До 23.07.1998 року – зарплата враховується в межах 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день одержання доходу.

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок:

- з 23.07.1998р. – 1000 грн.
- з 01.03.2001р. – 1600 грн.
- з 01.05.2002р. – 2200 грн.
- з 01.06.2003р. – 2660 грн.
- з 01.01.2005р. – 4100 грн.
- з 01.01.2006р. – 4830 грн.
- з 01.04.2006р. – 4960 грн.
- з 01.10.2006р. – 5050 грн.
- з 01.01.2007р. – 7875 грн.
- з 01.04.2007р. – 8415 грн.
- з 01.10.2007р. – 8520 грн.
- з 01.01.2008р. – 9495 грн.
- з 01.04.2008р. – 9705 грн.
- з 01.07.2008р. – 9735 грн.
- з 01.10.2008р. – 10035 грн.
- з 01.11.2009р. – 11160 грн.
- з 01.01.2010р. – 13035 грн.
- з 01.04.2010р. – 13260 грн.
- з 01.07.2010р. – 13320 грн.
- з 01.10.2010р. – 13605 грн.
- з 01.12.2010р. – 13830 грн.
- з 01.01.2011р. – 14115 грн.
- з 01.04.2011р. – 14400 грн.
- з 01.10.2011р. – 16745 грн.
- з 01.12.2011р. – 17068 грн.
- з 01.01.2012р. – 18241 грн.
- з 01.04.2012р. – 18598 грн.
- з 01.07.2012р. – 18734 грн.
- з 01.10.2012р. – 19006 грн.
- з 01.12.2012р. – 19278 грн.
- з 01.01.2013р. – 19499 грн.
- з 01.12.2013р. – 20706 грн.
- з 01.01.2014р. – 20706 грн.
- з 01.01.2015р. – 20706 грн.
- з 01.12.2015р. – 23426 грн.
- з 01.01.2016р. – 34450 грн.
- з 01.05.2016р. – 36250 грн.
- з 01.12.2016р. – 40000 грн.
- з 01.01.2017р. – 40000 грн.
- з 01.05.2017р. – 42100 грн.
- з 01.12.2017р. – 44050 грн.
- з 01.01.2018р. – 55845 грн.

Періоди, за які враховується заробіток для обчислення пенсій:

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 7, 8 і 9 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за періоди сплати страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 7, 8 і 9 статті 11 цього Закону та за періоди, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, враховується мінімальний розмір заробітної плати.

Зарплату (доход) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року потрібно підтвердити довідкою про помісячний заробіток, виданою підприємством (організацією) на підставі документів про нараховану зарплату (доході), а за період страхового стажу з 1 липня 2000 року – за даними системи персоніфікованого обліку.

Заробіток для обчислення пенсії визначається по формулі:

Зп = Зс * (Ск / ДО), де:

- Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;
- Ск – сума коефіцієнтів заробітку застрахованої особи за період, за який враховується заробіток (у розрізі кожного місяця періоду Кз1 + Кз2 … + Кзn);
- ДО – кількість місяців страхового стажу, за які обчислені коефіцієнти заробітної плати.

Як визначається коефіцієнт заробітку:

Як співвідношення фактичної заробітної плати особи до середньої заробітної плати в Україні у розрізі кожного місяця
Для визначення заробітку для обчислення пенсії використовується середньоарифметичний коефіцієнт заробітку

Місячний коефіцієнт заробітку визначається за формулою:

Кз = Зв / Зс, де:

- Зв – заробіток застрахованої особи, з якого сплачені страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт;
- Зс – середня заробітна плата в Україні за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітку (середньорічна (квартальна) заробітна плата в Україні до січня 1992 року вважається щомісячною.

Формула обчислення пенсії за віком у солідарній системі:

П = Зп * Кс, де:

- Зп – скоригований заробіток для обчислення пенсій;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Пенсія по інвалідності:

Пенсій по інвалідності визначаються в розмірі:

- інвалідам 1 групи - 100% пенсій за віком;
- інвалідам 2 групи - 90% пенсій за віком;
- інвалідам 3 групи - 50% пенсій за віком.

Мінімальні пенсії у інвалідів війни та учасників бойових дій, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1381, (без урахування пенсій за особливі заслуги перед Україною) становлять:

у інвалідів війни 1 групи – 285%;
у інвалідів війни 2 групи – 255%;
у інвалідів війни 3 групи – 225%;
в учасників бойових дій– 165%
розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Пенсії в зв'язку з втратою годувальника

Розміри пенсії в зв'язку з втратою годувальника:

- на одного утриманця – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- на двох і більш утриманців – 100% пенсії за віком померлого годувальника;
- круглим сиротам пенсія призначається з розмірів пенсії за віком кожного з батьків.

Мінімальні розміри пенсії у зв'язку з втратою годувальника з урахуванням державної адресної допомоги:

- на одного утриманця – 100%;
- на двох утриманців – 120%;
а трьох і більше – 150%
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28